Si busca:  

Preus | Tarifes | Bustiada | Repartiment de publicitat | Repartiment de fullets | Repartiment de pamflets | Repartiment de guies | Repartiment de mostres | Repartiment de dípticios | Repartiment de tríptics | Repartiment d'octavetes | Repartiment de flyers | Repartiment de revistes publicitàries | Repartiment de vals | Cuponeo | Màrqueting directe | Parabriseo | Enganxat de pòsters | Enganxat de cartells | Repartiment en mà | Poming | Perching | Sampling Impressió | Logística promocional | Agència de publicitat | Empresa de publicitat | Agència de Màrqueting | Promotores | Hostesses | Geomàrketing | Terrassa | Tarragona | Lleida | Girona  | Sabadell | Reus | Manresa | Tortosa | Vallés | Hospitalet | Amposta | Barcelona | Figueres | 

Precios | Tarifas | Buzoneo | Reparto de publicidad | Reparto de folletos | Reparto de panfletos | Reparto de guías | Reparto de muestras | Reparto de dípticios | Reparto de trípticos | Reparto de octavillas | Reparto de flyers | Reparto de revistas publicitarias | Reparto de vales | Cuponeo | Marketing directo | Parabriseo | Pegado de pósters | Pegado de carteles | Reparto en mano | Impresión | Logística promocional | Agencia de publicidad | Empresa de publicidad | Agencia de Marketing | Promotoras | Azafatas | Geomarketing 

 - Buzoneo Terrassa / Bustiada

Sol·liciti informació i pressupost o ompli el formulari 

Solicite información y presupuesto o rellene el formulario 

 

info@buzoneoenterrassa.com 

 

Deixi'ns el seu telèfon i li cridem   

Déjenos su teléfono y le llamamos 

 

902330230 / 935910510

 - Buzoneo Terrassa / Bustiada

 

La bustiada és la comunicació més directa. És el mitjà idoni per promocionar productes o serveis de forma eficaç, ja que el missatge arriba fins la mateixa llar dels consumidors. És l'eina més adequada, tant per al petit comerç com per a la gran empresa. 

 

Sabem arribar al nostre destí de forma àgil, segura i puntual. I ho fem gràcies a un profund coneixement de la realitat en què ens movem. Som experts en avaluar i dimensionar els mitjans necessaris perquè el procés entre la planificació i l'execució, es faci pel camí més ràpid, evitant costos innecessaris.

 
Col·laborem amb els nostres clients per planificar les seves campanyes de la manera més efectiva a nivell de cost i d'impacte, i apliquem una metodologia avançada que garanteix l'èxit de les mateixes. Utilitzem la Planimetria i el Geomarketing com a eines estratègiques i controlem les accions a través d'informes detallats de la distribució.

 

El buzoneo es la comunicación más directa. Es el medio idóneo para promocionar productos o servicios de forma eficaz, ya que el mensaje llega hasta el mismo hogar de los consumidores. Es la herramienta más adecuada, tanto para el pequeño comercio como para la gran empresa.

 

Sabemos llegar a nuestro destino de forma ágil, segura y puntual. Y lo hacemos gracias a un profundo conocimiento de la realidad en que nos movemos. Somos expertos en evaluar y dimensionar los medios necesarios para el proceso entre la planificación y la ejecución, se haga por el camino más rápido, evitando costes innecesarios. 
 
Colaboramos con nuestros clientes para planificar sus campañas de la manera más efectiva a nivel de coste y de impacto, y aplicamos una metodología avanzada que garantiza el éxito de las mismas. Utilizamos la Planimetría y el Geomarketing como herramientas estratégicas y controlamos las acciones a través de informes detallados de la distribución.

 - Buzoneo Terrassa / Bustiada

Bustiada professional a preus econòmics. Informació detallada dels repartiments. Més de 20 anys d'experiència. Els clients ens avalen. Inspeccions demostrables del repartiment. 

Buzoneo profesional a precios económicos. Información detallada de los repartos. Más de 20 años de experiencia. Los clientes nos avalan. Inspecciones demostrables del reparto.

 

Algunas de las acciones de marketing directo que llevamos a cabo son: 

  • Buzoneo: acción de promoción consistente en disponer cartas, folletos, catálogos, muestras de los productos, etc. sin personalizar, en los buzones de correspondencia de los inmuebles urbanos. 
  • Reparto en mano: acción mediante la cual los repartidores realizan la entrega directa, mano a mano, de folletos, catálogos, muestras de los productos, etc. a las personas que se encuentran en ese momento en el lugar indicado para ello, como puede ser en las entradas/salidas de los colegios, bocas de metro, etc.
  • Poming: también llamado perching, es una estrategia de marketing directo consistente en colocar los folletos colgados de forma individual en el pomo de los domicilios. Para ello dicho folleto debe tener la forma adecuada para poder ser colocado en el pomo.
  • Parabriseo: también llamado parabriseado, es una acción de marketing directo mediante la cual se depositan los folletos publicitarios en los parabrisas de los vehículos.
  • Reparto de guías, reparto de muestras, reparto de dípticos, reparto de trípticos, reparto de octavillas, reparto de flyers, reparto de publicidad, cuponeo, marketing directo, parabriseo, pegado de pósters, pegado de carteles, reparto en mano, poming, perching, sampling, impresión, logística promocional, etc.

 

Algunes de les accions de màrqueting directe que duem a terme són:

  • Bustiada: acció de promoció, que consisteix a disposar cartes, fullets, catàlegs, mostres dels productes, etc. sense personalitzar, a les bústies de correspondència dels immobles urbans.
  • Repartiment en mà: acció mitjançant la qual els repartidors realitzen el lliurament directe, mà a mà, de fullets, catàlegs, mostres dels productes, etc. a les persones que es troben en aquest moment en el lloc indicat per a això, com pot ser en les entrades / sortides de les escoles, boques de metro, etc.
  • Poming: també anomenat Perching, és una estratègia de màrqueting directe que consisteix a col·locar els fullets penjats de forma individual en el pom dels domicilis. Per a això aquest fullet ha de tenir la forma adequada per poder ser col·locat en el pom.
  • Parabriseo: també anomenat parabriseado, és una acció de màrqueting directe mitjançant la qual es dipositen els fullets publicitaris en els parabrises dels vehicles.
  • Repartiment de guies, repartiment de mostres, repartiment de díptics, repartiment de tríptics, repartiment d'octavetes, repartiment de flyers, repartiment de publicitat, cuponeo, màrqueting directe, parabriseo, enganxat de pòsters, enganxada de cartells, repartiment en mà, poming, Perching , sampling, impressió, logística promocional, etc.

 

COBERTURA A:

Tota la comarca del Vallés Occidental: Badia del Vallès, Barberá de Vallés, Castellar del Vallés, Castellbisbal, Gallifa, La Llagosta, Matadepera, Moncada i Reixach, Palau-Solità i Plegamans, Polinyá, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sabadell, San Cugat del Vallés, San Lorenzo Savall, San Quiricio de Tarrasa, Santa Perpetua de Moguda, Sardañola del Vallés, Senmanat, Tarrasa, Ullastrell, Vacarisas, Viladecavalls.

Barcelona (Hospitalet de Llobregat, Badalona, Mataró, Santa Coloma de Gramanet, Cornellá de Llobregat, Cornellá de Llobregat, San Baudillio de Llobregat, Manresa, Rubí, Villanueva y Geltrú, Viladecans, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Granollers, Mollet del Vallés, Esplugas de Llobregat, Gavá, San Felíu de Llobregat, Vich, Igualada, Villafranca del Penedés, Ripollet, San Adrián de Besós, San Juan Despí, San Pedro de Ribas, Sitges, Premiá de Mar, San Vicente dels Horts, Martorell, San Andrés de la Barca, Pineda de Mar, Molins de Rey, Olesa de Montserrat, El Masnou, Esparraguera, Manlleu), Girona, (Gerona, Figueras, Lloret de Mar, Blanes, Olot, Salt, Palafrugell, San Felíu de Guixols), Lérida (Lleida), Tarragona (Reus, Vendrell, Tortosa, Cambrils, Salou, Valls, Calafell, Vilaseca, Amposta).

 

Coneixem el món del Màrqueting i parlem el seu llenguatge. Entenem el context en què s'emmarca una campanya i la seva vinculació amb els objectius comercials. Per això, sabem oferir solucions adequades a les necessitats d'un departament de Màrqueting, realitzant la distribució selectiva dels seus missatges.

   

Tel. 902 330 230 / 93 591 05 10  

 

 Conocemos el mundo del Marketing y hablamos su lenguaje. Entendemos el contexto en que se enmarca una campaña y su vinculación con los objetivos comerciales. Por eso, sabemos ofrecer soluciones adecuadas a las necesidades de un departamento de Marketing, realizando la distribución selectiva de sus mensajes.

 

Si desitja formar part del nostre equip, pot enviar el seu currículum vitae a: empleo@distpublic.com.

Si desea formar parte de nuestro equipo, puede enviarnos su currículum vitae a: empleo@distpublic.com.

 - Buzoneo Terrassa / Bustiada

RRSS:

Facebook Buzoneo en Terrassa Twitter Buzoneo en Terrassa Linkedin Distpublic Blog Distpublic
Pinterest Distpublic YouTube Buzoneo en Terrassa Google+ Buzoneo en Terrassa


Buzoneo Terrassa / Bustiada

Webs: